Yatay Kırıcı Karıştırıcı Mini Fenni Yem Tesisleri

Sistem Dört Üniteden Oluşmaktadır:

  1. Taşıyıcı Helezon
  2. Rasyon Hazırlama ve Yem Besleme Ünitesi
  3. Kırıcı & Karıştırıcı ve Çuval Doldurucu Ünitesi
  4. Çuval Tartım Ünitesi

1 – TAŞIYICI HELEZON
Taşıyıcı Helezon, hammaddenin ( arpa, mısır, buğday, yulaf vb. ) ambardan alınıp, Rasyon Hazırlama Ünitesine taşınmasını sağlamaktadır.

2 – RASYON HAZIRLAMA ve YEM BESLEME ÜNİTESİ
Rasyon Hazırlama Ünitesi, rasyon girecek değişik nitelik ve kilodaki hammaddenin, istenilen ölçülerde, hassas bir biçimde tartılmasını ve sisteme girmesini sağlamaktadır. Dört noktadan baskılı Load Cell sistemini yöneten digital göstergeli tartı panosu üzerindeki tuşlar aracılığıyla programlama yapılabilmektedir.

3 – KIRICI & KARIŞTIRICI ve ÇUVAL DOLDURUCU ÜNİTESİ

Yem Besleme Ünitesi’nden gelen hammadde, Kırıcı ünitede öğütülmektedir. Öğütülen yarı mamul madde, Karıştıcı Üniteye aktarılmaktadır. Karıştırıcı Ünite, içindeki yarı mamül maddeye, rasyonun niteliğine uygun olarak, mineral, vitamini kemik unu, mermer tozu vb.katkı maddelerinin eklenmesinden sonra, homojen bir karıştırma işlemi yaparak; fenni yem elde edilmesini sağlamaktadır. Çuval Doldurucu Ünite, elde edilen fenni yemin, karıştırıcı bölümünden dışarı taşınmasını sağlamaktadır.

4 –ÇUVAL TARTIM ÜNİTESİ
Tartım Ünitesi, Çuval Doldurucu Üniteden gelen yemin, belli kilolarda tartılmasını sağlayarak; standart kilolarda çuvallanmış veya paketlenmiş ürünler elde edilmesine olanak tanır. Çuval Doldurucu Üniteye bir soket aracılığıyla bağlıdır. Digital göstergeli tartı üzerindeki tuşlar aracılığıyla programlama yapılabilmektedir.

Yatay Kırıcı Karıştırıcı Fenni Yem Değirmeninin Avantajları: