Pnömatik Hassas Ekim Makinesi Teleskopik Versiyonu

Hem baltalı hem de diskli tip olarak üretilmektedir. Makina her iki baştaki ünitelerin ana şase gövdesine toplanacak şekilde dizayn edilmiştir.

Amaç, makinanın yol nakil esnasında toplanarak karayollarının belirlemiş olduğu ölçülerin dışına çıkmamasının sağlanmasıdır.