Bağ Pulluğu

Pulluğumuzu;

Bağ aralarının işlenmesi,

Toprağın kabartılması, parçalanması ve devrilmesi

Gübre ve bitki artıklarının toprağa kapatılması amacı ile kullanabilirsiniz.

Pulluklarımız kategori II’de 3 nokta askı sistemine gore dizayn edilmiştir.