Kültüvatör

Kültüvatörümüzü;

Bahçe aralarının işlenmesi,

Mahsul ekimi öncesi tarlanın hazırlanmasında kullanabilirsiniz.

Pulluklarımız kategori II’de 3 nokta askı sistemine gore dizayn edilmiştir